Abdij van Tongerlo

Abdij van Tongerlo bij schemerlicht

Rond 1130 schonk Giselbertus van Castelre een deel van zijn land in Tongerlo aan de Norbertijnen van de Sint-Michielsabdij van Antwerpen met de bedoeling er een abdij op te richten. Tot op heden leven, bidden en werken hier de volgelingen van Sint-Norbertus.

abdij  dreef abdijpoort

Je bereikt de abdij langs een lindendreef die in 1676 aangeplant werd. De bomen hebben een stamomtrek van 4,5 meter en zijn 25 meter hoog. Op weg naar de ingangspoort zie je hoe de abdij ommuurd is. In het poortgebouw zijn Romaanse invloeden uit de 14de eeuw terug te vinden. De gotische bovenbouw dateert uit de 16de eeuw. Boven de poort staan beelden van de  Heilige Barbara, de Heilige Catharina en Onze-Lieve-Vrouw, de patrones van de abdij. Links onder het poortgebouw staat de vroegere portierswoning waar nog steeds het oude armenvenster te zien is. Vroeger kwamen de armen er bedelen voor brood, bonen of erwten, een haring en een geldstuk.

prelatuur

Bij het betreden van het binnenplein zie je rechts het abtshuis of de prelatuur. Het werd in 1726 opgetrokken in classicistische stijlbarok. Aansluitend bij het abtshuis staat het bisschopshuis. Dit gebouw werd rond 1547 in Brabantse renaissancestijl voltooid. Achter dit abdijdeel bevindt zich het voormalige abtskwartier met een sierlijk Spaans-Vlaams torentje, gebouwd in 1479.

Blikvanger op het binnenplein is de Onze-Lieve-Vrouwkerk, gebouwd vanaf 1852 in neogotische stijl naar een ontwerp van P.P. Stoop. Vermeldenswaard zijn het koorgestoelte, het orgel, twee schilderijen van J.E. Quellin: Bruiloft van Kana en Jezus bij Simon de Farizeeër, een renaissance reliekschrijn in ebbenhout van de Heilige Siardus, het kruis boven het altaar van Egino Weinert en Het Kind Jezus van Praag.

Sinds 1 november 2021 is het museum gesloten voor de restauratie en de relocatie van het Laatste Avondmaal. Bezoeken zijn niet langer mogelijk. Na restauratie krijgt het doek een plaats in de abdijkerk.

Bewonder in de abdij zeker ook de unieke versie van Leonardo da Vinci's indrukwekkende Laatste Avondmaal. Je hoeft er dus helemaal niet voor naar Milaan. Al sinds abt Streyters het doek in 1545 kocht, leven de vermoedens dat het goddelijke genie hoogstpersoonlijk meewerkte aan dit meesterwerk.
Hoogtechnologische onderzoeken van internationale kunstwetenschappers bewijzen nu dat apostel Johannes opvallende gelijkenissen vertoont met de Mona Lisa. Internationale kunstwetenschappers zijn het er verder over eens dat Giampietrino, Andrea Solario en Marco d’Oggiono, de belangrijkste medewerkers van Leonardo's studio, de overige apostelen schilderden.
Overtuigd dat er een échte da Vinci in Tongerlo hangt, of nog niet helemaal? Kom vooral zelf oordelen.

da Vincimuseum - abdij

Centraal op het plein staat de tiendschuur. Ze werd gebouwd in 1618 en gerestaureerd in 1980. Tijdens de Boerenkrijg deed ze dienst als geheime vergaderplaats van de Brigands. Tegen de oostelijke muur staat een kopie van een beeld uit 1422 van Onze-Lieve-Vrouw. In de schuur is een tentoonstelling over de abdijgeschiedenis en het abdijleven. Achter de Boerenkrijgschuur staat de oude hoeve die in 1640 gebouwd werd. Aan de overkant van het plein staan de smidse, de schrijnwerkerij, de stallingen, de oude bakkerij en het karrenhuis. In het omgebouwde karrenhuis bevindt zich boekhandel De Oude Linden. In de rest van de vleugel zijn vergaderzalen zoals de Vesperzaal en de Norbertuszaal.

Het binnenplein van de abdij is alle dagen vrij toegankelijk.

Groepen kunnen de abdij, na reservatie, dagelijks bezoeken met gids. Onder voorbehoud van de coronamaatregelen die door de overheid worden opgelegd.

bedrijfsgebouwen abdij
Abdij van Tongerlo
Norbertijnenabdij van Tongerlo
Abdijstraat 40
2260 Westerlo
België

Ook interessant voor jou