Algemene voorwaarden kerstmarkt 2021

reglement

Locatie

 • De kerstmarkt vindt plaats op 19 december 2021 van 13.30 uur tot 19 uur op de Grote Markt in Westerlo. 
 • De kraampjes worden door Toerisme Westerlo vzw opgesteld en weer weggehaald. 
 • Aan elk kraampje hangt de naam van de standhouder.
 • De plaatsen op de kerstmarkt worden toegekend door Toerisme Westerlo vzw. Bij de opstelling wordt rekening gehouden met de aangeboden artikelen.
 • Vanaf 12.30 uur kan je zelf je kraampje inrichten en je materiaal klaarzetten (balen hooi of stro zijn niet toegelaten). Om 13.30 uur moeten alle kraampjes klaar zijn voor het begin van de kerstmarkt.

Kramen

 • Het is verplicht een kraampje te reserveren via Toerisme Westerlo vzw. 
 • De kraampjes zijn 4 x 2,25 meter met een bedieningsplank van 4 meter lang en 1,10 meter breed.
 • Elke vereniging of handelszaak kan maximum 3 kraampjes reserveren.
 • Er mag uitsluitend kerstmuziek gemaakt worden die de naburige kraampjes niet stoort.
 • Wanneer je muziek maakt, doe je als standhouder zelf aangifte bij SABAM, Aarlenstraat 75-77, 1040 Brussel, 02 286 82 11, info@sabam.be, www.sabam.be.

Veiligheid en hygiëne

 • Er staat een waterkraan, ter hoogte van de fontein op de Grote Markt waar je water kan nemen.
 • Zonder een COVID Safe Ticket krijg je geen toegang tot de marktzone. Dit geldt zowel voor standhouders, medewerkers als bezoekers.
 • Toerisme Westerlo vzw wil zich inspannen om gratis elektriciteit voor de standhouders ter beschikking te stellen, maar gaat geen resultaatsverbintenis aan. Dit houdt in dat het Toerisme Westerlo vzw niet aansprakelijk is voor schade, verlies of ongeval veroorzaakt door een onderbreking of afsluiting van de elektriciteit. Een schadevergoeding is in deze gevallen dus uitgesloten.
 • Het gebruik van elektriciteit kan uitsluitend bij de inschrijving gereserveerd worden. 
 • Standhouders die elektriciteit reserveren, brengen zelf een verlengsnoer mee met een minimum lengte van 50 meter en een minimum doorsnede van 2,5 mm². 
 • Verlengsnoeren die niet voldoen aan deze voorwaarden zijn niet veilig en mogen niet gebruikt worden. 
 • Verlengsnoeren moeten volledig ontrold worden.
 • Er wordt één stopcontact per standhouder voorzien, voor een maximum verbruik van 1.500 watt. 
 • Elektriciteit mag gebruikt worden voor verlichting en het bereiden van drank/voedsel.
 • Het gebruik van toestellen voor het verwarmen of bereiden van voedsel is slechts toegestaan wanneer een geschikt en bedrijfsklaar draagbaar blustoestel opgesteld is.
 • Het gebruik van elektrische verwarmingstoestellen is verboden. 
 • Alleen gekeurde gasverwarmingstoestellen zijn toegelaten.
 • Gebruik uitsluitend veilige en gekeurde gasinstallaties, ontspanners en slangen.
 • Alle drank moet geserveerd worden in herbruikbare bekers (glas of kunststof). 
 • Het gebruik van wegwerpbekers, petflesjes of blikjes is bij wet verboden. Alle info en tips vind je hier. Bij maatschappelijk tewerkstellingsproject De Sprong vzw kan je herbruikbare bekers huren. Lees hun tarieven hier na www.backcup.be. Westelse verenigingen kunnen ook herbruikbare bekers lenen via de uitleendienst voor feestmateriaal bij de cultuurdienst van gemeente Westerlo.
 • Deelnemende handelaars die voeding aanbieden, dienen in het bezit te zijn van een vergunning van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). 
 • De verplichtingen voor gelegenheidsverkopers vind je op de website van het FAVV.  
 • Het is verboden om verankeringsharingen of andere voorwerpen in de grond te slaan. 
 • Vuurkorven of andere open vuren worden niet toegelaten. 
 • Om veiligheidsredenen moet steeds een doorgang van 3 meter voor de kraampjes vrij blijven. 
 • Alle voertuigen dienen om 13.30 uur van de Grote Markt te zijn verwijderd.
 • De medewerkers van Toerisme Westerlo vzw zijn gemachtigd om op te treden bij vaststelling van het niet naleven van bovenstaande richtlijnen. 

Standgeld en waarborg

 • Het standgeld voor deelname aan de kerstmarkt bedraagt 75 euro per kraampje.
 • Als je geen drank of eten aanbiedt om ter plaatse te verbruiken, betaal je 45 euro per kraampje.
 • Na betaling van 75 euro extra kan, uitsluitend bij de inschrijving, een extra ruimte tegenover het kraampje gereserveerd worden. De afmetingen van deze extra ruimte voor het plaatsen van paraplu’s, tafels, toogplanken enz. zijn maximum even groot als het gereserveerde kraampje.
 • Elke standhouder betaalt bij de inschrijving een waarborg van 100 euro. 
 • Tussen 19 en 20 uur contacteert elke standhouder een medewerker van Toerisme Westerlo vzw (permanent bereikbaar op 014 53 92 61) om te komen vaststellen of de waarborg (gedeeltelijk) terugbetaald kan worden.
 • Alleen als alle bovenstaande richtlijnen nageleefd zijn en ten laatste om 20 uur het kraampje, de gereserveerde extra ruimte en de omgeving rondom netjes opgeruimd werden, zal 50 euro van deze waarborg via overschrijving terugbetaald worden.
 • Wanneer de drie metalen steunbalkjes samen met het opgeplooide tentzeil in het kraampje liggen, wordt ook de overige 50 euro via overschrijving terugbetaald.

Inschrijving

 • Om een standplaats op de kerstmarkt te reserveren, volstaat het om voor 6 december 2021 dit inschrijvingsformulier volledig ingevuld aan Toerisme Westerlo vzw te bezorgen. 
 • Vervolgens ontvang je een uitnodiging tot betaling van het standgeld en de waarborg. 
 • Pas na ontvangst van de betaling van het standgeld en de waarborg, ben je ingeschreven voor de kerstmarkt en bezorgt Toerisme Westerlo vzw een bevestiging van inschrijving.
 • Toerisme Westerlo vzw kan altijd beslissen om een inschrijvingsstop in te lassen en eventueel een wachtlijst te openen.
 • Maximum 50% van de kraampjes krijgt de toelating om als een drank- en/of eetgelegenheid uitgebaat te worden. Bij een overaanbod is de datum van betaling bepalend.
 • Annuleren kan kosteloos tot 10 december 2021. Bij annulering na deze datum of bij niet opdagen op de kerstmarkt zelf wordt een annulatievergoeding aangerekend ten bedrage van het standgeld + de volledige waarborg. 
   

Meer info

Toerisme Westerlo
Sint-Lambertusstraat 4
2260 Westerlo
België