Grote Markt

Martlinde

Het marktplein van Westerlo heeft de vorm van een langgerekte driehoek. Deze typische pleinvorm die in heel veel Kempense dorpen voorkomt, wijst op een nederzetting van Frankische oorsprong. Rondom het marktplein staat nog een aantal statige imposante burgerwoningen. Op het einde van de markt staat de woning van de familie Naets, rentmeesters in dienst van de familie de Merode. Typisch zijn de trapgeveltjes van de Vlaamse renaissancestijl. Deze woning volgde aanvankelijk de rooilijn, maar werd in 1925 afgebroken en verder achteruit heropgebouwd omdat er plannen waren om de bocht te verbreden.

Op het marktplein staat het monument van graaf Henri de Merode. Henri de Merode werd geboren in 1856. Hij was burgemeester van 1892 tot aan zijn overlijden in 1908, maar was vooral gekend als minister van binnenlandse zaken. Het witmarmeren standbeeld werd in 1913 ingehuldigd. De figuren naast de graaf stellen de wet en het geloof voor.

Standbeeld op de markt

Het pronkstuk van het marktplein is ongetwijfeld de marktlinde die rond 1630 werd aangeplant. De linde heeft een stamomtrek van ongeveer 3,9 meter en de kruin heeft een doorsnede van ongeveer 18 meter. In 1872 plaatste men een gietijzeren onderstel om de brede kruin te ondersteunen.

Op de hoek van de Grote Markt en de P.E. Peetersstraat bevindt zich een gedenkplaat voor P.E. Peeters. Peeters was burgemeester van Westerlo van 1830 tot 1844 bij zijn overlijden. Hij ijverde voor de aanleg van kanalen, spoorwegen en wegen in de Kempen. In 1846 werd er een gedenkteken voor hem op het marktplein geplaatst. Het was een gietijzeren monument in een neogotische stijl. Dit monument is ondertussen verdwenen en vervangen door de gedenkplaat.