Reservatieformulier abdij van Tongerlo

Reserveer ten laatste drie weken vóór de geplande datum.

De gidsen verwelkomen je op het afgesproken uur aan het poortgebouw.
Eén gids per 25 deelnemers leidt je 90 minuten rond op het binnenplein, in de abdijkerk en in de Tiendschuur. In de actieve abdij blijven de overige gebouwen privé.
De gidsenvergoeding, 50 euro per gids, betaal je na ontvangst van een factuur.

Sinds 1 november 2021 is het da Vincimuseum gesloten voor de restauratie en de relocatie van het Laatste Avondmaal. Bezoeken zijn niet langer mogelijk.
De restauratie van het doek is gepland vanaf voorjaar 2023 in de abdijkerk en zal worden afgerond in de loop van 2024. 

Voor of na een rondleiding is het boeiend om aan te sluiten bij een gebedsbijeenkomst.
Vergeet voor je naar huis terugkeert niet om even binnen te stappen in de Abdijboekhandel De Oude Linden.

 

Gegevens
Factuur
Het bezoek
:
De eucharistieviering vindt van maandag tot zaterdag plaats om 11.30 uur en op zondag om 10.30 uur
De deelnemers
waarvan
wandelen groep abdij Tongerlo