Reservatieformulier Beddermolen

Reserveer ten laatste drie weken vóór de geplande datum met dit formulier.

De molenaars verwelkomen je op het afgesproken uur aan de Beddermolen.
Een bezoek in de molenkast is gratis en duurt 20-30 minuten. Er worden maximum 15 personen toegelaten. Grotere groepen worden gesplitst en ontvangen door meerdere molenaars. Terwijl een eerste deel van de groep de molen bezoekt, geeft een andere molenaar buiten de molenkast uitleg. Nadien wordt er gewisseld.

 

Gegevens
Het bezoek
:
De deelnemers
waarvan
Beddermolen copyright Ilse Prinsen