Subsidies voor een goed "Merode" idee.

Landschapspark de Merode biedt heel wat kansen voor verenigingen, ondernemers, bewoners bij de verdere uitbouw van het landschapspark. Daarom is er financiële ondersteuning voor vernieuwende initiatieven. Heb jij een idee voor een project of evenement, lees dan zeker verder.

Waarvoor indienen?
Het gebiedsprogramma de Merode heeft als doel de omgevingskwaliteit in de Merode op een duurzame, gebiedsgerichte en samenhangende manier te ontwikkelen. De leidraad daarvoor is het ambitiebeeld voor Landschapspark de Merode. De subsidie ‘de Merode prinsheerlijk platteland’ is een impuls voor projecten in het Merodegbebied die via samenwerking tussen verschillende actoren uitvoering geven aan  de ambities beschreven in het ambitiebeeld Landschapspark de Merode. De algemene en inhoudelijke criteria zijn vastgelegd in het subsidiereglement.

Voor projecten in het Merodegebied die minstens één van de vijf ambities van het ambitiebeeld Landschapspark de Merode ontwikkelen of versterken, bedraagt de toegekende subsidie maximum 10.000 EUR.

Wie kan een aanvraag indienen?
Het project/evenement moet gedragen worden door minstens twee organisaties die ofwel lid zijn van de Algemene Vergadering de Merode OF actief zijn in het Merodegebied (particulieren/ondernemers/organisaties/etc…). Eén van de organisaties treedt op als promotor van de subsidie, de andere(n) als copromotor(s). De promotor is verantwoordelijk voor de inhoudelijke en financiële opvolging van het volledige ingediende project en is het officiële aanspreekpunt.
Daarnaast kunnen hiermee samen ook andere, externe partners betrokken worden die actief zijn in het Merodegebied.

Stappenplan van idee tot goedkeuring
Indien gewenst, kan je je projectidee voor indiening aftoetsen bij het Merodeteam. Contacteer daarvoor de algemeen coördinator via gertjan.roelants@provincieantwerpen.be. Dit is geen verplichte stap.

  1. Vul het aanvraagformulier voor het project in en dien het in via e-mail bij projectmedewerker de Merode via gertjan.roelants@provincieantwerpen.be ten laatste op 20 september 2020.
  2. Toekenning en uitvoering
    Een expertenpanel stelt een advies op over de toekenning van de subsidie. De Raad van Bestuur de Merode beslist over de toekenning van de subsidie en bepaalt het bedrag ervan. Uitsluitsel over mogelijke goedkeuring van de subsidie volgt begin december. Het project wordt uitgevoerd binnen een termijn van twee jaar vanaf de toekenning van de subsidie.